Od roku 2021 METAXA zvýšila svoju podporu farmárom podpísaním priamych zmlúv so všetkými svojimi dodávateľmi hrozna – vznikol Kolektív Orama Vine Growers (The Orama Vone Growers' Collective). To zaisťuje, že farmári dostávajú spravodlivú cenu za svoju prácu, že poľnohospodárstvo na ostrove je dlhodobo zabezpečené, a práve odkiaľ pochádza víno, z ktorého sa vyrábajú naše alkohole.

Založenie Kolektívu Orama Vine Growers je len začiatok. Naším cieľom je transformovať poľnohospodárstvo na ostrove Samos z konvenčného na udržateľné a úplne organické.

Zavedením Kolektívu Orama (The Orama Collective) a začatím procesu certifikácie poľnohospodárstva na ostrove Samos sme sa rozhodli pomôcť farmárom v procese transformácie, aby mohli sami ťažiť z výhod udržateľného a ekologického poľnohospodárstva.

Sme s nimi denne, počúvame ich a podporujeme ich tak, ako to potrebujú.

Photo of Irini Dimopoulou

Spoločne so založením skupiny Orama a začatím procesu certifikácie farmárov na ostrove Samos sme sa rozhodli urobiť dôležitý krok smerom k podpore trvalo udržateľného poľnohospodárstva na ostrove: najať miestneho agronóma, ktorý by dohliadal na skupinu Orama.

Nadviazali sme spoluprácu s Irini Dimopoulou, vzdelaním agronómkou a enologičkou. Irini je zodpovedná za inováciu zmien v poľnohospodárskych postupoch a podporu našich farmárov pri dosahovaní cieľov certifikácie. Poľnohospodári sa s ňou môžu vždy poradiť o záležitostiach týkajúcich sa ich plodín.

Spustili sme certifikačnú schému, ktorá pomáha farmárom pracovať udržateľne, chrániť si vlastné zdravie a udržiavať pôdu „živú“. Cieľom programu je výrazne znížiť používanie látok, ako sú pesticídy a hnojivá. Keď sa program spustil, zahŕňal 20 hektárov viníc, ktoré vlastnilo 12 vlastníkov, ktorí chceli zaviesť trvalo udržateľné metódy hospodárenia a znížiť svoj vplyv na životné prostredie. Tieto vinice budú certifikované podľa ARGO 2.1, 2.2 a integrovaného systému manažmentu plodín.

METAXA pokrýva náklady na certifikáciu a podporuje farmárov v tomto procese. V súčasnosti je ambíciou METAXA, aby do roku 2027 100 % získaného Muškátu pochádzalo z ekologických certifikovaných plodín.

V roku 2010, uvedením na trh novej METAXA 12 Stars, sa METAXA chcela viac zapojiť na ostrove Samos a prispieť k rozvoju svojich viníc. Liknon, prvý vinohrad METAXA na ostrove Samos, bol zakúpený v roku 2017. Jeho cieľom je ísť príkladom miestnym farmárom zavádzaním nových, udržateľných poľnohospodárskych postupov.

Vinica bola prevedená z konvenčného na ekologické poľnohospodárstvo a do konca roku 2023 dostane certifikát, ktorý to potvrdí. Liknon sa nachádza na čele moderného poľnohospodárstva. Je malý, ako väčšina parciel na ostrove Samos, časť je vysadená 80-ročným viničom a ročná produkcia hrozna nepresahuje 300 kg / aker. Vždy sa snažíme zavádzať nové postupy a inšpirovať všetkých farmárov na ostrove Samos.

Ako strážnik mimoriadnej biodiverzity Samosu sme sa spojili s Gréckou ornitologickou spoločnosťou, aby sme chránili prírodu a vtáctvo v oblastiach METAXA. Chceme tak podnietiť zodpovedné postupy, rozvoj ekologického poľnohospodárstva a zachovanie jedinečnosti tejto oblasti. Naše aktivity sú súčasťou programu „Život na zemi“ – 1 z 15 cieľov trvalo udržateľného rozvoja stanovených

Program zahrnuje:

1. Monitorovanie druhov žijúcich na ostrove Samos, migrujúcich na Samos a/alebo prechádzajúcich okolo Samosu. V tomto bode sa zameriavame najmä na ohrozené druhy.

2. Drobné zásahy v prospech divokej fauny a flóry umiestňovaním hniezdnych búdok, hotelov pre hmyz a kŕmidiel pre vtáky.

3. Zvyšovanie povedomia a vzdelávania.

4. Propagácia METAXA LIKNON ako vzorového miesta spolužitia poľnohospodárskej prírody a ľudí, ktoré je možné obnoviť v iných oblastiach.

Keď sa zbery blížia ku koncu, tím METAXA sa stretáva s farmármi a ich rodinami na spoločnej večeri.

Účelom stretnutia nie je len oslava, ale aj výmena nápadov a počúvanie farmárov – spoznávanie ich potrieb a výziev každodenného života. Táto výmena poznatkov a informácií pokračuje aj na seminároch a odborných stretnutiach organizovaných niekoľkokrát do roka.

ČAS

METAXA podniká kroky na zníženie svojej uhlíkovej stopy.

OBJEVIT

KOLEKCIA

Objavte širokú paletu

variantov METAXA.

Objevit

KÚPTE SI
METAXA

Koupit online