POSLANIE METAXA

Sme si vedomí dôležitosti kontroly emisií CO2 na celom svete a našej úlohy v tomto smere. Preto sme sa zaviazali znížiť našu vlastnú uhlíkovú stopu do roku 2030 o 50%. Na dosiahnutie tohto cieľa podnikáme množstvo špecifických opatrení v každej fáze vývoja METAXA – počas výroby, balenia a dodávky.