Despina Metaxa

Nasledovanie Spyrosovho sna a zachovanie rodinného ducha

V roku 1909, keď Spyros zomrel, sa Despina rozhodla pokračovať v jeho práci pod vedením vášne, ktorú zdieľali.

V historickom momente, keď nebolo ľahké urobiť toto rozhodnutie, prevzala Dom a pokračovala vo svojom úsilí o dokonalosť.

< p>Despiným želaním bolo predovšetkým zachovať rodinného ducha a zabezpečiť zapojenie svojich synov do budúcnosti Domu.

Andreas Metaxa

2. generácia

V roku 1909 prevzala vedenie liehovaru Despina, až do 30. rokov 20. storočia,keď jej traja synovia Angelos, George a Andreas dosiahli plnoletosť a prevzali manažérske pozície v Dome.

Traja bratia si rozdelili zodpovednosti, pričom Andreas, najmladší, ktorý mal v živote najväčší vzťah k jemnejším veciam,prevzal úlohu „hlavného miešača“.

Zjednotení traja bratia udržiavali Dom pri živote a pokračovali v medzinárodnej expanzii METAXA. Andreas Metaxa chránil a staval na odkaze svojho otca Spyrosa, vytvoril jeden z najcharakteristickejších štýlov METAXA, METAXA Grande Fine.

Elias Metaxa

3. generácia

Elias Metaxa už ako malýtrávil nespočetné množstvo hodín so svojím otcom Andreasom v pivniciach.

Študoval enológiu a vinohradníctvo v Dijone vo Francúzsku a stal sa oceneným enológom.

Elias vo svojich dvadsiatich rokoch spolu s bratom Spyrosom prevzal vedenie Domu. Po stopách svojho otca sa Elias stal „hlavným miešačom“.

No Elias si rýchlo uvedomil potrebu zaviesť nové výrobné metódy.

Constantinos Raptis

METAXA MASTER

Konstantinos Raptis je piaty METAXA Master od založenia METAXA.

Ako majster jedinečného umenia selekcie, dozrievania a miešania bol vymenovaný za strážcu tajomstiev chutí METAXA. Do spoločnosti METAXA nastúpil v roku 1985, čerstvo z Aténskej univerzity s titulmi z chémie a enológie.

METAXA Masterom bol vymenovaný v roku 1992, a vtedy vytvoril svoje prvé originálne dielo, METAXA Private Reserve. Odvtedy sa podpísal pod množstvo diel, vrátane METAXA 12 Stars a METAXA Angels' Treasure Single Cask Strength.

Kostis Kalpaxidis

Budúci 6. METAXA Master

Konstantinos Kalpaxidis je v spoločnosti METAXA od roku 2016.

Vyštudoval agronómiu a enológiu na univerzitách v Solúne a Montpellier. Zohral kľúčovú úlohu pri rozvoji stratégie CSR METAXA a iniciatív spoločnosti na ochranu lokalít METAXA.

Od svojho nástupu do METAXA úzko spolupracuje s piatym METAXA Masterom, Konstantinosom Raptisom, a spoznáva tajomstvá jedinečného remesla METAXA.

V roku 2022 zúročil svoje znalosti na vytvorenie prvého originálneho výtvoru – METAXA 5 Stars Greek Orange.

NAŠE ZÁVÄZKY

METAXA vedie ekologickú transformáciu poľnohospodárstva na ostrove Samos a podniká kroky na zníženie svojej uhlíkovej stopy.

OBJEVIT

KOLEKCIA

Objavte širokú paletu

variantov METAXA.

Objevit

KÚPTE SI
METAXA

Koupit online