Despina Metaxa

Sledování Spyrosova snu a zachování rodinného ducha

V roce 1909, kdy Spyros zemřel, se Despina rozhodla pokračovat ve své práci vedena vášní, kterou sdíleli.

V historickém okamžiku, kdy nebylo snadné učinit toto rozhodnutí, převzala firmu a pokračovala ve své snaze o dokonalost.

< p>Především bylo Despininým přáním zachovat rodinného ducha a zajistit zapojení svých synů do budoucnosti firmy.

Andreas Metaxa

2. generace

V roce 1909 převzala vedení lihovaru Despina, až do 30. let 20. století, kdy její tři synové Angelos, George a Andreas dosáhli plnoletosti a zaujali manažerské pozice ve firmě

Tři bratři si rozdělili povinnosti, přičemž Andreas, nejmladší, měl největší vztah k slastem života, převzal roli "Hlavního blendera".

Spojeni, tři bratři udrželi firmu při životě a pokračovali v mezinárodní expanzi METAXA. Andreas Metaxa chránil a stavěl na odkazu svého otce Spyrose a vytvořil jeden z nejcharakterističtějších stylů METAXA, METAXA Grande Fine.

Elias Metaxa

3. generace

Elias Metaxa už od mládí trávil nespočet hodin se svým otcemAndreasem ve sklepích.

Vystudoval enologii a vinařství v Dijonu ve Francii a stal se oceněným enologem.

V jeho necelých dvaceti letech spolu se svým bratrem Spyrosem převzal Elias vedení firmy. Po stopách svého otce se Elias stal „Hlavním blenderem“.

Ale Elias si rychle uvědomil, že je třeba zavést nové výrobní metody.

Constantinos Raptis

METAXA Master

Constantinos Raptis je pátým METAXA Masterem od jejího založení.

Jako mistr jedinečného umění výběru, zrání a blendování byl jmenován strážcem tajemství chuti METAXA. Do společnosti METAXA nastoupil v roce 1985 po absolvování aténské univerzity, kde vystudoval chemii a enologii.

V roce 1992 byl jmenován METAXA Masterem a v té době vytvořil své první originální dílo METAXA Private Reserve. Od té doby se podepsal pod řadu výtvorů, včetně METAXA 12 Stars a METAXA Angels' Treasure Single Cask Strength.

Kostis Kalpaxidis

Budoucí šestý Mistr METAXA

Konstantinos Kalpaxidis je s METAXA spojen od roku 2016.

Vystudoval agronomii a enologii na univerzitách v Soluni a Montpellier. Hrál důležitou roli při vývoji strategie CSR METAXA a iniciativ pro zachování území METAXA.

Od svého nástupu do METAXA úzce spolupracuje s pátým METAXA Masterem Constantinosem Raptisem a učí se tajemstvím jedinečného řemeslného zpracování METAXA.

V roce 2022 využil své znalosti a vytvořil své první originální dílo METAXA 5 Stars Greek Orange.

NAŠE ZÁVAZKY

METAXA stojí v čele ekologické transformace pěstování na ostrově Samos a podniká kroky ke snížení uhlíkové stopy.

OBJEVIT

KOLEKCE

Prozkoumejte širokou škálu
možností METAXA.

Objevit

KOUPIT
METAXA

Koupit online