Od roku 2021 METAXA posílila podporu zemědělců podpisem přímých smluv se všemi svými dodavateli hroznů - byl vytvořen Kolektiv Orama (the Orama Collective). Zemědělci tak za svou práci dostávají spravedlivou odměnu a zemědělství na ostrově je dlouhodobě zajištěno. Zemědělci jsou nyní členy kolektivu a jsou výhradními dodavateli společnosti METAXA. Díky přímým smlouvám se zemědělci z ostrava Samos METAXA přesně ví, odkud víno používané pro výrobu pochází.

Se založením Kolektivu Orama (The Orama Collective) a zahájením procesu certifikace zamědělců na ostrově Samos jsme se rozhodli pomoci zemědělcům v procesu transformace, aby i oni mohli využívat výhod udržitelného a organického zemědělství.

Také jsme každý den s nimi, nasloucháme jim a podporujeme je tak, jak potřebují.

Photo of Irini Dimopoulou

Se založením Kolektivu Orama a zahájením procesu certifikace pro zemědělce na ostrově Samos jsme se rozhodli učinit důležitý krok k podpoře udržitelného zemědělství na ostrově: najmout místního agronoma, který bude na Kolektiv Orama dohlížet.

Navázali jsme spolupráci s Irini Dimopoulou, vystudovanou agronomkou a enoložkou. Irini je zodpovědná za prosazování inovativních změn v zemědělských postupech a za podporu našich zemědělců při dosahování jejich certifikačních cílů. Zemědělci s ní mohou vždy konzultovat otázky týkající se jejich úrody.

Zahájili jsme program zavedení certifikačního systému, který pomáhá zemědělcům pracovat udržitelně, chránit vlastní zdraví a udržovat půdu "živou".

Když program začal, zahrnoval 20 hektarů vinic vlastněných 12 majiteli, kteří chtěli zavést udržitelné pěstební postupy a snížit jejich dopad na životní prostředí. Tito zemědělci budou certifikováni v rámci certifikačního programu ARGO 2.1, 2.2 a integrovaného systému řízení plodin. METAXA pokrývá náklady na certifikaci a podporuje farmáře v tomto procesu. Cílem programu je výrazné snížení používání látek, jako jsou pesticidy a hnojiva. Od začátku chráníme půdu, a hlavně zdraví našich zemědělců.

Současnou ambicí společnosti METAXA je, aby do roku 2027 pocházelo 100 % muškátového vína ze zdrojů s certifkací buď Agro nebo organického zemědělství.

V roce 2010, kdy byla na trh uvedena nová METAXA 12 Stars, se METAXA chtěla více angažovat na ostrově Samos a přispět k rozvoji jeho vinic. Liknon, první vinice METAXA na ostrově Samos, byla zakoupena v roce 2017. Jejím cílem je jít příkladem místním zemědělcům a zavádět nové udržitelné zemědělské postupy.

Vinice byla převedena z konvenčního na organické zemědělství a do konce roku 2023 obdrží příslušný certifikát. Vinice Liknon stojí v čele moderního zemědělství. Je malá, stejně jako většina pozemků na ostrově Samos, část je osázena 80 let starou révou a roční produkce hroznů nepřesahuje 300 kg/akr. Vždy se snažíme vést nové postupy a inspirovat všechny farmáře na Samosu.

Jako strážci mimořádné biologické rozmanitosti ostrova Samos jsme spojili své síly s Řeckou ornitologickou společností v úsilí o ochranu přírody a ptáků na území METAXA. Tímto způsobem chceme podpořit odpovědné postupy, rozvoj ekologického zemědělství a zachování jedinečnosti a posílení biologické rozmanitosti oblasti.

Naše aktivity jsou součástí programu "Život na zemi" - 15. cíle udržitelného rozvoje stanoveného OSN.

Cíle programu zahrnují:

1. Sledování druhů žijících na Samosu, migrujících na Samos a/nebo prolétajících kolem Samosu. V této fázi se zaměřuje na ohrožené druhy.

2. Drobné zásahy ve prospěch volně žijících živočichů prostřednictvím umístění ptačích budek, hmyzích hotelů a krmítek pro ptáky.

3. Zvyšování povědomí a vzdělání.

4. Propagace METAXA LIKNON jako vzorového místa pro soužití zemědělské přírody a lidí, které lze napodobit v jiných oblastech.

Když se sklizeň chýlí ke konci, tým METAXA se setká s farmáři a jejich rodinami na společné večeři. Cílem setkání je nejen oslavovat, ale také vyměňovat si názory a naslouchat zemědělcům - dozvědět se o jejich potřebách a problémech jejich každodenního života. Tato výměna znalostí a informací pokračuje i během seminářů a odborných setkání, která se konají několikrát do roka.

ČAS

METAXA podniká kroky ke snížení své uhlíkové stopy.

OBJEVIT

KOLEKCE

Prozkoumejte širokou škálu
možností METAXA.

Objevit

KOUPIT
METAXA

Koupit online