Od 2021 roku METAXA zwiększyła wsparcie dla rolników, podpisując bezpośrednie umowy ze wszystkimi swoimi dostawcami winogron - powstał Kolektyw Orama (The Orama Vine Growers’ Collective). Dzięki temu mamy pewność, że rolnicy otrzymują godziwe wynagrodzenie za swoją pracę, a rolnictwo na wyspie jest zabezpieczone na długi czas. Zawsze znamy też pochodzenie wina używanego do produkcji naszych alkoholi.

Powstanie Kolektywu Orama to dopiero początek. Naszym celem jest przeprowadzenie transformacji rolnictwa na całej wyspie Samos – z konwencjonalnego na zrównoważone i całkowicie organiczne.

Wraz z wprowadzeniem Kolektywu Orama (The Orama Collective) i rozpoczęciem procesu certyfikacji upraw na Samos, postanowiliśmy pomóc rolnikom przejść przez proces transformacji, aby sami mogli czerpać korzyści z rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego.

Jesteśmy też z nimi na co dzień, słuchamy ich i wspieramy tak, jak tego potrzebują.

Photo of Irini Dimopoulou

Wraz z założeniem grupy Orama i rozpoczęciem procesu certyfikacji rolników z Samos, postanowiliśmy zrobić ważny krok w kierunku wspierania zrównoważonego rolnictwa na wyspie: zatrudnić lokalnego agronoma, który będzie nadzorował grupę Orama.

Nawiązaliśmy współpracę z Irini Dimopoulou, z wykształcenia agronomką i enolożką. Irini jest odpowiedzialna za wprowadzanie innowacyjnych zmian w praktykach rolniczych i wspieranie naszych rolników w osiąganiu celów certyfikacyjnych. Rolnicy zawsze mogą się z nią konsultować w sprawach dotyczących ich upraw.

Uruchomiliśmy program wprowadzenia systemu certyfikacji, który pomaga rolnikom pracować w sposób zrównoważony, chronić własne zdrowie i utrzymywać glebę "żywą". Celem programu jest znaczna redukcja użycia takich substancji jak pestycydy i nawozy.

Kiedy nasz program startował, obejmował 20 hektarów winnic, należących do 12 właścicieli, którzy chcieli wprowadzić zrównoważone metody uprawy i zmniejszyć ich wpływ na środowisko. Winnice te będą certyfikowane w ramach ARGO 2.1, 2.2 oraz zintegrowanego systemu zarządzania uprawami. METAXA pokrywa koszty certyfikacji i wspiera rolników w tym procesie.

Obecnie ambicją METAXA jest, aby do 2027 roku 100% pozyskiwanego Muskatu pochodziło z ekologicznych, certyfikowanych upraw.

W 2010 roku, wraz z wprowadzeniem na rynek nowej METAXA 12 Stars, marka chciała bardziej zaangażować się w troskę o teren wyspy Samos i przyczynić się do rozwoju jej winnic. Liknon, pierwsza winnica METAXA na Samos, została zakupiona w 2017 roku. Jest prowadzona w nowoczesny, zrównoważony sposób, dając tym samym dobry przykład lokalnym rolnikom.

Winnica została przekształcona z rolnictwa konwencjonalnego na ekologiczne i do końca 2023 roku otrzyma poświadczający to certyfikat. Liknon znajduje się w czołówce nowoczesnych upraw. Jest niewielka, jak większość działek na wyspie Samos. Jej część jest obsadzona 80-letnimi winoroślami, a roczna produkcja winogron nie przekracza 300kg/akr. Działając na Liknon, zawsze staramy się przewodzić w nowych praktykach i inspirować wszystkich rolników na Samos.

Jako strażnicy niezwykłej różnorodności biologicznej Samos, połączyliśmy siły z Greckim Towarzystwem Ornitologicznym w działaniach mających na celu ochronę przyrody i ptactwa na terenach METAXA. Chcemy w ten sposób zachęcić wszystkich rolników do odpowiedzialnych praktyk, rozwoju rolnictwa ekologicznego i zachowania wyjątkowości tego terenu.

Nasze działania wpisują się w program „Życie na lądzie” - 1 z 15 Celów Zrównoważonego Rozwoju ustanowionych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Program ten obejmuje:

1. Monitorowanie gatunków żyjących na Samos, migrujących na Samos i/lub przelatujących obok Samos. W tym punkcie koncentrujemy się głównie na gatunkach zagrożonych wyginięciem.

2. Interwencje na małą skalę na rzecz dzikiej fauny i flory poprzez umieszczanie budek lęgowych, hoteli dla owadów i punktów dokarmiania ptaków.

3. Podnoszenie świadomości i edukację.

4. Promocję METAXA LIKNON jako wzorcowego miejsca współistnienia przyrody rolniczej i ludzi, które można odtworzyć na innych terenach.

Gdy zbiory mają się ku końcowi, zespół METAXA spotyka się z rolnikami z Samos i ich rodzinami na wspólnej kolacji.

Celem spotkania jest nie tylko świętowanie, ale także wymiana pomysłów i wysłuchanie rolników - poznanie ich potrzeb oraz wyzwań dnia codziennego. Ta wymiana wiedzy i informacji trwa też dalej, podczas organizowanych kilka razy w roku seminariów i profesjonalnych spotkań.

CZAS

METAXA podejmuje działania mające na celu zmniejszenie śladu węglowego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

KOLEKCJA

Poznaj szeroką gamę
wariantów METAXA.

Poznaj

KUP
METAXA

Kup online