Από το 2021, ο Οίκος ΜETAXA ενίσχυσε τη στήριξή του προς τους αμπελοκαλλιεργητές, υπογράφοντας συμβόλαια με όσους μας προμηθεύουν με τα σταφύλια τους. Έτσι δημιουργήθηκε η ομάδα «Όραμα». Στόχος μας είναι οι αμπελοκαλλιεργητές να λαμβάνουν πιο δίκαιη τιμή για την παραγωγή τους, η αμπελοκαλλιέργεια στο νησί να προστατευτεί μακροπρόθεσμα, και τέλος να γνωρίζουμε με ακρίβεια την προέλευση των Μοσχάτων σταφυλιών  που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του ΜΕΤΑΧΑ.

Όλοι οι αμπελοκαλλιεργητές που είναι αποκλειστικοί προμηθευτές του Οίκου ΜETAXA είναι πλέον μέλη της ομάδας «'Οραμα». Χάρη στα συμβόλαια που έχουμε συνάψει με αυτούς τους αμπελοκαλλιεργητές, γνωρίζουμε με ακρίβεια την προέλευση του Μοσχάτου κρασιού που χρησιμοποιείται στην παραγωγή. Επίσης, συμβουλεύουμε και υποστηρίζουμε τους αμπελοκαλλιεργητές της ομάδας «'Όραμα», για τη μετάβασή τους προς πιο βιώσιμες, ή και βιολογικές καλλιεργητικές πρακτικές.

Η ίδρυση της ομάδας «Όραμα» είναι μόνο η αρχή. Στόχος μας είναι να συνεισφέρουμε στον μετασχηματισμό της αμπελοκαλλιέργειας σε όλο το νησί της Σάμου - από συμβατική σε βιώσιμη και πλήρως βιολογική.

Με την δημιουργία της ομάδας "Όραμα" και την έναρξη της πιστοποίησης κατά AGRO 2.1, 2.2 βοηθούμε τους αμπελοκαλλιεργητές στη διαδικασία μετάβασης ώστε να μπορέσουν οι ίδιοι να καρπωθούν πλήρως τα οφέλη της βιώσιμης και βιολογικής γεωργίας.  

Είμαστε επίσης καθημερινά μαζί τους, τους ακούμε και τους υποστηρίζουμε όταν το χρειάζονται.

Photo of Irini Dimopoulou

Παράλληλα με την ίδρυση της ομάδας «Όραμα» και την έναρξη της διαδικασίας πιστοποίησης για τους αμπελοκαλλιεργητές της, κάναμε ένα σημαντικό βήμα προς τη στήριξη της βιώσιμης γεωργίας στο νησί: προσλάβαμε έναν ντόπιο γεωπόνο για να υποστηρίζει καθημερινά την ομάδα «Όραμα». Πρόκειται για την γεωπόνο και οινολόγο Ειρήνη Δημοπούλου. Η Ειρήνη έχει αναλάβει τη ευθύνη της εκπαίδευσης των αμπελοκαλλιεργητών και τους υποστηρίζει σε όλα τα στάδια της πιστοποίησης, ενώ βρίσκεται σε συνεχή επαφή μαζί τους παρέχοντας συμβουλές, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Η Ειρήνη είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή καινοτόμων αλλαγών στις γεωργικές πρακτικές και για την υποστήριξη των αμπελοκαλλιεργητών μας στην επίτευξη των πιστοποιήσεων. Οι αμπελοκαλλιεργητές μπορούν καθημερινά να τη συμβουλεύονται για θέματα που αφορούν τις καλλιέργειές τους.

Το πρόγραμμα πιστοποίησης έχει ως στόχο να υποστηρίζει τους αμπελοκαλλιεργητές να καλλιεργούν με πιο βιώσιμες μεθόδους προστατετεύοντας την υγεία τους και βοηθώντας το χώμα να παραμένει "ζωντανό". Το πρόγραμμα ξεκίνησε με 12 καλλιεργητές που επιθυμουσαν να εφαρμόσουν πιο βιώσιμες καλλιεργητικές πρακτικές. Αυτοί οι αμπελοκαλλιεργητές θα πιστοποιηθούν σύμφωνα με το ARGO 2.1, 2.2 και το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών. Το ΜΕΤΑΧΑ καλύπτει το κόστος της πιστοποίησης και υποστηρίζει τους αμπελοκαλλιεργητές σε όλη την διαδικασία.

Στόχος μας είναι έως το 2027, το 100% του Μοσχάτου που θα προμηθεύομαστε να προέρχεται από βιολογικά πιστοποιημένες καλλιέργειες.

Ήδη από το 2010 και με το λανσάρισμα του METAXA 12 Stars, ο Οίκος ΜETAXA επιθυμούσε να συνδεθεί περισσότερο με το νησί της Σάμου και να συμβάλει στην ανάπτυξη των αμπελώνων του. Το ΜΕΤΑΧΑ LIKNON, ο πρώτος αμπελώνας του Οίκου ΜETAXA στη Σάμο, αγοράστηκε το 2017. Στόχος του είναι να αποτελέσει παράδειγμα για τους τοπικούς αγρότες, εισάγοντας νέες βιώσιμες πρακτικές καλλιέργειας.

Ο αμπελώνας έχει πλέον μετατραπεί σε βιολογικός και έχει λάβει την σχετική πιστοποίηση. Το LIKNON βρίσκεται στην πρωτοπορία της σύγχρονης γεωργίας. Είναι σχετικά μικρό, όπως και τα περισσότερα αγροτεμάχια στη Σάμο. Ένα τμήμα του είναι φυτεμένο με παλιά αμπέλια 80 ετών και η ετήσια παραγωγή σταφυλιών δεν ξεπερνά τα 300κιλα/στρέμμα. Προσπαθούμε πάντα να πρωτοπορούμε σε νέες πρακτικές και να εμπνέουμε όλους τους αγρότες της Σάμου.

Σε μια προσπάθεια να συμβάλουμε στην διατήρηση της σπάνιας βιοποικοιλότητας της Σάμου συνεργαζόμαστε με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία σε ένα πρόγραμμα για την προστασία της ορνιθοπανίδας του ΜΕΤΑΧΑ LIKNON. Με αυτόν τον τρόπο, θέλουμε να ενθαρρύνουμε τις υπεύθυνες πρακτικές, την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και τη διατήρηση της βιοποικιλότητα του νησιού. Οι δραστηριότητές μας εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος "Η ζωή στη στεριά" - 1 από τους 15 στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, που έχουν θεσπιστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1. παρακολούθηση των ειδών που ζουν στη Σάμο, μεταναστεύουν στη Σάμο ή/και διέρχονται απο τη Σάμο. Σε αυτή την ενότητα εστιάζουμε κυρίως στα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση.

2. παρεμβάσεις μικρής κλίμακας για τα άγρια είδη με την τοποθέτηση κιβωτίων εμφώλευσης, ξενοδοχείων εντόμων και σταθμών σίτισης πουλιών.

3. ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση.

4. προβολή του ΜΕΤΑXΑ LIKNON ως πρότυπης περιοχής για τη συνύπαρξη της αγροτικής φύσης και του ανθρώπου που μπορεί να αναπαραχθεί και σε άλλες περιοχές.

Όταν τελειώσει η περιόδος του τρύγου η ομάδα μας συναντά τους αμπελοκαλλιεργητές και τις οικογένειές τους σε μια μικρή γιορτή.

Στόχος της συνάντησης δεν είναι μόνο να γιορτάσουμε, αλλά και να ανταλλάξουμε ιδέες και να ακούσουμε τους αμπελοκαλλιεργητές - μαθαίνοντας για τις ανάγκες και τις προκλήσεις της καθημερινότητάς τους. Αυτή η ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών συνεχίζεται κατά τη διάρκεια σεμιναρίων και επαγγελματικών συναντήσεων που διοργανώνονται αρκετές φορές το χρόνο.

XΡΟΝΟΣ

Ο Οίκος Μεταξά παίρνει μέτρα για τον περιορισμό των εκλύσεων CO2.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ

Γνωρίστε τη μεγάλη γκάμα των
προϊόντων METAXA

Ανακαλύψτε περισσότερα

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΟ METAXA

Αγορασtε οnline