COCKTAILS

METAXA 12* Signature cocktails

Vyskúšajte špeciálny kokteil s METAXOU 12*, vytvorený mixológom.

/ /
Please fill in
a valid date
You are not old enough to enter this website.

Na získanie prístupu na metaxa.com musíte dosahovať vek stanovený zákonom na požívanie alkoholických nápojov
METAXA PODPORUJE ZODPOVEDNÉ PITIE
Entering this website, you are agreeing with our Terms and Conditions and our Privacy & Cookies Policy
YOUR EXPLORATION IS LOADING