HOUSE OF METAXA

The Metaxa Master

House of Metaxa nemá odborníkov ako Master Distiller alebo Master Blender. Je tu Metaxa Master Constantinos Raptis. Je len piatym Metaxa Masterom od založenia Domu.

Constantinos Raptis potrebuje inšpiráciu aj nadšenie. Tak ako musí Metaxa Master miešať ingrediencie, z ktorých vznikne METAXA, musí miešať aj staré s novým. Musí zachovávať tradíciu a štýl METAXY a pritom hľadať inšpirácie na tvorbu nových vyjadrení ako METAXA 12* alebo METAXA Angels´ Treasure.

Majstrovská remeselná práca

Constantinos Raptis najskôr urobí prvý výber muškátových vín zo Samosu na základe koncentrácie a intenzity aróm. Potom vyberá jemné vínne destiláty podľa ich charakteru a elegancie.

Muškátové vína a vínne destiláty zrejú oddelene v dubových sudoch dovtedy, kým Metaxa Master neusúdi, že prišiel čas ich spojiť. O záverečný buket sa postará aróma výťažkov stredomorských rastlín.

Tým, ktorí by chceli objaviť METAXU: musíte myslieť na to, že vás čaká objav, ktorý je tak unikátny, ako aj nečakaný. Vydáte sa na príjemnú cestu všetkými svojimi zmyslami, cestu, na ktorú sa budete chcieť znovu vracať, hovorí Master.

CONSTANTINOS RAPTIS
/ /
Please fill in
a valid date
You are not old enough to enter this website.

Na získanie prístupu na metaxa.com musíte dosahovať vek stanovený zákonom na požívanie alkoholických nápojov
METAXA PODPORUJE ZODPOVEDNÉ PITIE
Entering this website, you are agreeing with our Terms and Conditions and our Privacy & Cookies Policy
YOUR EXPLORATION IS LOADING